Pozycjonowanie – mądrze wybieraj swoje bitwy

Pozycjonowanie stron internetowych można określać mianem połączenia umiejętności czysto analitycznych i technicznych ze sztuką. Konieczne jest bowiem odpowiednie dobieranie pól, na których będzie się prowadziło działania promocyjne, a przynajmniej w pierwszej fazie działalności agencji interaktywnej, decyzje bardzo często opierają się na intuicji osoby prowadzącej działania SEM/SEO.

Konkurencja o frazy

Chociaż Poznań nie jest dużym miastem, trzeba się spodziewać konkurencji w każdej dziedzinie. Dla miejscowych firm jest to oczywiste, ale klientom agencji interaktywnych często zdarza się zapominać, że pozycjonowanie stron WWW jest działaniem polegającym przede wszystkim na konkurowaniu o najlepszą pozycję z innymi podmiotami. Jeśli bowiem chcemy uzyskać wysokie miejsce dla podstawowej frazy określającej naszą działalność, ktoś już to pierwsze miejsce musi posiadać. Nawet jeśli liderujący na moment startu naszych działań podmiot nie wykonał żadnych działań w celu uzyskania tego miejsca, jego dotychczasowa obecność w Internecie spowodowała przyznanie wysokiej rangi i tym samym wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania. Dla każdej frazy istnieją już wyniki wyszukiwania i jeśli chcemy wskoczyć na wysokie miejsce, musimy pokonać podmioty, które już tam są.

Wybór odpowiedniej drogi

Analiza rynku jest zawsze pierwszym krokiem w ramach pozycjonowania stron internetowych w Poznaniu. Bada się sam Poznań i to, jak działa w nim konkurencja, jak również to, kto i na jaką skalę działa w Internecie w celu pozycjonowania stron WWW w Poznaniu należących do niego. Wszystkie uzyskane wyniki są tylko szacunkowe i to specjalista od SEM/SEO musi ostatecznie ustalić, gdzie warto jest zaatakować. – www.activate.pl/pozycjonowanie-poznan

Do wyboru jest tutaj sporo podejść. Można spróbować:

  • Najbardziej popularnych fraz dla danej branży;
  • Fraz ogólnych opisujących branżę;
  • Fraz odnoszących się do konkretnych typów usług i produktów;
  • Fraz długiego ogona, czyli fraz wskazujących na pojedyncze produkty i usługi;
  • Fraz pozycjonowania lokalnego ujmujących w sobie Poznań.

Pozycjonowanie jest działaniem najlepiej sprawdzającym się w dłuższej perspektywie czasu, ponieważ ewaluacja i ciągły monitoring działań pozwalają na określenie, co się sprawdza i co się opłaca. Pierwsze kroki to w terminologii wojskowej rozpoznanie bojem, co oznacza, że doświadczenie i wyczucie autora kampanii będzie miało tutaj kluczowe znaczenie.