Proszę uważać, ślisko!

W każdym miejscu, w jakim kładziona jest mata dezynfekcyjna przejazdowa albo mata dezynfekcyjna idealnego typu, trzeba koniecznie określać tropy uprzedzające o tym, iż przestrzeń może posiadać drobną przyczepność, a co za tym idzie jest po prostu śliska nawierzchnia.

  • Szablonowa mata dezynfekcyjna przejazdowa jest tutaj niezrównanym zagrożeniem, bowiem maty dezynfekcyjne przeznaczona w głównej mierze do tego, by przechodził po niej pracownik, jest zawsze trochę delikatniejsza i pomimo nawilżenia medykamentami poświęconymi do dezynfekcji, które skalą materii są bardzo poślizgowe|inne zadania z obrębu nawet faktury maty sprawiają, iż możemy zwiększyć przyczepność na nich i nie są tak szkodliwe, jak mata dezynfekcyjna przejazdowa. – mtech.net.pl
  • Jeśli tego samego rodzaju rozwiązania zastosowane byłyby tam, gdzie stosowana jest jako zabezpieczenie, najwidoczniej swoboda użytku by wzrosła, jednak równocześnie taka mata dezynfekująca przejazdowa mogłaby być znacznie mniej odporna na czynniki maszynowe i powstałby problem jej żywego zużywania się.
  • Nie da się bowiem zakamuflować, że maty dezynfekujące przejazdowe najprawdopodobniej będzie musiała poradzić sobie ze zdecydowanie gorszym akcentem i znacznie większym tarciem, co oczywiście nie jest jakimś potężnym problemem, bo mata to mata i nic specjalnie skomplikowanego, lecz użycie w jej wypadku pewnych rozwikłań byłoby rzeczywiście niefaktyczne.
  • Nie trzeba w tym miejscu naturalnie niczego demonizować. – mtech.net.pl/pl/15/maty-dezynfekcyjne

Zwyczajna maty dezynfekcyjne przejazdowe nie jest więcej niebezpieczna dla przechodzenia pieszego aniżeli mokry dywan, zatem nie należy umieszczać materii tak, jak gdyby w rejonie firmy gwałtownie powstało lodowisko i na robotników padł bezbarwny strach.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznie śliską powierzchnią powinno być wszechstronnym przypomnieniem, aby zerkać pod nogi, skorzystać z maty i baczyć, by się nie wywrócić.